<output id="fwgtv"></output>

    <code id="fwgtv"></code>

     <output id="fwgtv"></output>
    1. 當年索羅斯的Hedge Fund,用什么 ... 手段令香港股市下挫??個過程係點?

     Aug22

     以下文字資料是由(歷史新知網www.hugsforbaby.com)小編為大家搜集整理后發布的內容,讓我們趕快一起來看一下吧!

     索羅斯的強項是刺爆泡沫.當年亞洲區股市炒到上天,已至極度不合理的水平,股票大部份落于散戶手中,市場已發出 ... 的先兆.

     索羅斯先攻破東南亞,利用當年徧高的匯價做工具.香港市場受骨牌效應拖累,先是港匯受衝擊,再沽指貨及估空股票,股票市場應聲倒地.其間,亦發放很多負面消息,例如港元美元脫勾,港元需大幅扁值等...

     索羅斯是外匯高手,然而港元基調穏固,并沒有明顯下滑.但被追擊當晚,同業拆息抽高至幾百厘,對股市是嚴重打擊,是股市下跌的趨化濟.

     按:當年港股炒至極度不合理水平,紅籌股為領先股,光大市盈率炒至過千倍,其它亦炒至幾百.當年國企并沒有什么大型企業,很多炒至天價.股民個個意氣風發,以股神自稱大有人在.人人要股票,不要抄票.

     二:利用發放負面消息,沽空股票及沽期貨,繼續追擊港匯,當年稱為立體進攻,便是這回事.是匯市,股市,及期貨市場.

     索羅斯的Hedge Fund 主要是以套戥持股量作對沖. 美其言是減少風險其實都係搏賺錢.

     Hedge Fund 一般都係以沽作主要入示操作. 直是沽售,沽空. (孖展)

     當年之所以能沽霖港股原因是亞洲金融危機.當時之一個貨幣遭沽殘的是泰硃及韓won.

     之后引發亞洲藷國的貨幣的骨牌效應令其他金融市場也受連累. 短短數星期市場一片恐慌, 大多數投資者因無法補倉而破產, 樓價下跌, 股價下跌,人心惶惶, 如同世界末日.

     就這個時候, 英明既特首旗下有位勇士&quot;曾任權&quot;先生聯同許仕仁先生, 任志剛 為保港人身家性命財產形成香港三劍俠勇戰大噩索羅斯.動用外匯貯備擊退以索羅斯的Hedge Fund 為狩的基金群, 救香港出危難, 保住了香港富豪們的地位及利益, 卻讓大眾市民付上了沉重代價. 損失慘重. 曾剩盈馀衹夠支撐香港6月之危.

     索羅斯是以四兩拔千斤的手法,先擊沉最弱的地方(泰國) 令期引發連瑣反應.

     適逢97回歸, 英國佬以更高價放手給大陸. 賺到最盡. 到依家都仲有好多人霅下霅下唔知發生咩事.

     知道當時跟佢搵食既仲有班臺灣省仔, 當然唔少得佢鄉里猶太佬.

     總之勤勞的中國人都要再由頭蹋石仔重新開始挨啦.

      美女被弄到高潮抽搐喷水视频